ECONEF

Econef är en oberoende ideell organisation baserad i Sverige och Tanzania. Kontoret i Tanzania ligger i Jua Kali i norra Tanzania och arbetar med att förbättra livsförhållandena för föräldralösa barn i området. Barnen har drabbats av olika öden, men den vanligaste orsaken är att de förlorat sina föräldrar på grund av HIV. Med ekonomisk hjälp från sponsorer och privata donationer kan Econef driva barnhem i Jua Kali som ger trygghet och hjälp till de föräldralösa barnen. Organisationens arbete garanterar att barnen har någonstans att leva, något att äta, och att de har tillgång till utbildning och sjukhus.

Behovet av att bygga fler barnhem i regionen är akut pga det stigande antalet föräldralösa. För att bistå de överfyllda byggnaderna i Jua Kali har man startat bygget av ett nytt barnhemskomplex som ligger vid foten av Kilimanjaro, Afrikas högsta berg. Det nya barnhemmet är ritat av en grupp unga svenska arkitekter som implementerat många innovativa och självförsörjande funktioner i byggnaderna, till exempel taket som är utformat för att samla in regnvatten, vatten som sedan ska sörja för husets olika behov. Fler funktioner är planerade, såsom filter som kan rena vatten så att det även kan användas för att bevattna närliggande odlingsfält. Arbetet med det nya barnhemmet är i full gång och Offecct har sedan 2013 inlett ett långsiktigt samarbete med projektet.