ISO

För oss innebär ISO-arbetet att vi har skapat tydliga processer för hur vi i alla situationer ska kunna tillgodose våra kunders behov och förväntningar. Vi sätter årligen upp mål för processarbetet i syfte att ständigt utmana oss själva och bli bättre på det vi gör, och vi är stolta över att vi uppfyller följande ISO-standarder:

ISO 9001:2008 (kvalitetsledningssystem) Bygger på principer som handlar om att en organisation ska utgå från kundens behov och kontinuerligt se över de interna rutinerna för att öka kvalitén på leverans.

ISO 14001:2004 (miljöledningssystem) En hjälp och ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete i alla led av verksamheten såsom exempelvis avfallshantering och energiförbrukning.

ISO 26000 (socialt ansvarstagande) En frivillig internationell standard för socialt ansvar. Det är inte en standard för ledningssystem som certifierar företag utan istället en standard över riktlinjer. En organisation som följer dessa riktlinjer arbetar för att integrera socialt ansvar genom alla företagets beslut och aktiviteter.

Dessa standarder hjälper oss att arbeta mot bättre kvalitet och garanterar även kunder en internationell kvalitetsstandard. Vi genomgår regelbundna kontroller där vi kartlägger och dokumenterar våra processer som verifierar att vi upprätthåller dessa standarder.