Robo by Luca Nichetto

Kvalitetspolicy

Offecct är ett svenskt företag som grundades i Tibro år 1990. Tillsammans med arkitekter och formgivare från olika delar av världen, utvecklar vi möbler med hållbar och funktionell design för alla typer av mötesplatser. Vår verksamhet bygger på en genuin och lokal hantverkstradition som vi kombinerar med de senaste teknologiska framstegen. Vi är internationellt erkända för vår produktutveckling i miljövänliga och återvinningsbara material, och för att skapa nya typologier inom möbler och produkter som förbättrar ljud- och luftkvalitéer i byggnader. Vår kollektion gör att inredningar ger positiva och kreativa upplevelser i möten mellan människor idag och imorgon.

Offecct sätter vi alltid kunden i fokus. Vårt mål är att förstå och tillgodose kundens behov och förväntningar samt att försöka överträffa dessa. Det gäller allt arbete som vi producerar och utför. Vi lyssnar på våra kunder och arbetar utifrån dessa synpunkter med ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet.

Offeccts företagsledning skall sätta upp tydliga mål för vår kvalitet och dessa ska mätas kontinuerligt. Ledningen ska på ett positivt och engagerat sätt arbeta för att skapa rätt förutsättningar som gör att de fastställda kvalitetsmålen kan uppnås. Genom att arbeta med ständiga förbättringar läggs grunden för ett bra kvalitetsarbete.

Offeccts medarbetare är medvetna om sitt personliga ansvar för att rätt kvalitet produceras. Alla medarbetare och ledningspersoner skall ha kännedom vad som krävs samt kompetens för att kunna tillgodose lagar, förordningar, kunders behov, krav och förväntningar på de varor som vi levererar.

Offeccts medarbetare utgår från att allt skall göras rätt från början och att ett fel som uppstår aldrig skall upprepas. Medarbetarna skall omedelbart vidta nödvändiga åtgärder om felaktigheter upptäcks på produkten/råvaran eller underlaget för detta.

Vi på Offecct skapar kvalitet genom kundfokusering, eget ansvar, förståelse, medinflytande och omedelbara åtgärder där så krävs.

Offecct är certifierade enligt ISO 9001:2008. Vi kartlägger, dokumenterar och förbättrar våra processer genom att sträva efter att uppnå maximalt kundvärde.

Downloads