LEVERANTÖRER

Vi tillverkar våra möbler i vår egen fabrik i Tibro och även när vår verksamhet expanderar kraftigt är det viktigt för oss att hålla våra leverantörer nära. Därför är över 80% av våra partners baserade inom en radie av 300 kilometer från vår fabrik. Det är logiskt och för oss en självklarhet; vi kan lättare kontrollera kvalitén på allt inkommande material och transporterna är inte längre än nödvändigt.

Att vi och våra leverantörer arbetar efter Mänskliga Rättigheter är en förutsättning. Vi är helt emot barnarbete i alla former och grundar vårt ställningstagande på FN:s konvention om barns rättigheter (1989). Vår inköpsorganisation kontrollerar att de leverantörer vi arbetar med också följer dessa principer. Vi förespråkar också en etisk djurhållning. Vår huvudleverantör av läder använder enbart läder som är en biprodukt från annan produktion. I de produkter där dun förekommer finns certifikat och veterinärintyg att dunet kommer från icke levande djur.

 

Samt många fler mycket kompetenta samarbetspartner!

Downloads