MILJÖ

Att se vad vi har framför oss idag och att önska vad vi skulle vilja se imorgon och i framtiden skapar nya kreativa utgångspunkter för design. Ekologisk hållbarhet är ett strategiskt kärnvärde i vår designprocess. Vi söker ständigt aktivt efter nya metoder för att förlänga våra produkters livscyklar. I utbyte av kunskaper och erfarenheter med ledande arkitekter och formgivare utvecklar vi ständigt nya hållbara egenskaper och material inom möbelproduktion. Detta sätt att arbeta är vår innersta drivkraft och en tydlig hörnsten i vår verksamhet.

Vår strävan efter att minimera vår påverkan på miljön är ett av våra viktigaste strategiska kärnvärden. Alla aspekter av vår produktion, administration och transporter är noga övervägda. Genom att odla nära relationer med våra leverantörer av material kan vi även påverka dem att tänka mer hållbart i sina processer.

 

Downloads