Möbelfakta

Möbelfakta tillhandahåller riktlinjer inom tre områden: kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Möbelfaktas miljökrav är baserade på kriterier från Miljöstyrrådet, de tekniska kraven är baserade på etablerade Europeiska och internationella standarder (EN och ISO), och kraven på socialt ansvar är baserade på principer från Förenta Nationernas uppförandekod. Möbelfaktas kriterier granskas kontinuerligt för att hela tiden hålla den högsta möjliga och senaste standarden.

Möbelfakta fyller ett viktigt tomrum i möbelindustrin genom att erbjuda ett referens- och märkningssystem av möbler som inkluderar alla de tre aspekterna; kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande.

Länkar