PRODUKTION

Vi tar hänsyn till ekologiska kriterier i alla aspekter av vår produktutveckling. Varje produkt genomgår en livscykelanalys som vi ständigt förbättrar för att minimera och förhindra negativ påverkan från råmaterialet, produktionsprocesserna, energikonsumtionen, förpackningen, transporten och andra aktiviteter. Vi granskar även noggrant alla våra leverantörer och som ett resultat av våra kollektiva insatser i produktionen, är stora delar av vår kollektion idag miljömärkt.

Vi jobbar efter LEAN production och administration filosofin. Poängen med LEAN är att identifiera alla delar i produktionen som inte tillför värde för vår kund, och eliminera dessa Det innebär inte att göra processen så billig som möjligt, utan att göra produktionen effektiv och mindre resurskrävande med samma bibehållna kvalitet. Vi har förfinat och modifierat arbetet med LEAN under åren och det är anledningen till att vår leveranssäkerhet till våra kunder idag är 98,5%..