Svanen

Många av Offeccts produkter är miljömärkta med Svanen. Vi har valt att certifiera våra produkter med Svanen då det är en världsledande miljömärkning som ställer otroligt tuffa miljö- och klimatkrav inom 63 olika produktkategorier.

Svanen blev Nordens officiella miljömärke 1989 och syftet var att ge nordiska konsumenter en möjlighet att välja de bästa produkterna på marknaden ur miljösynpunkt. Svanen bestämmer vilka produkter som kan bli Svanenmärkta utifrån en livscykelanalys. Det betyder att en produktgrupps miljöbelastning bedöms (energianvändning, vattenförbrukning, kemikalier, avfall, med mera).

Downloads
Länkar