HÅLLBARHET & ÅTERVINNINGReUsed
Brukade och för övrigt kuranta Offecct produkter kan bytas in vid köp av nya sådana. Använda produkter ges på så sätt nytt liv och efter översyn säljs de igen, till ett marknadsmässigt pris som är förenligt med värdet för använda produkter. För mer information se offecct.se.


ReUpholstery 
En tjänst som ger Offeccts produkter ett nytt och ännu längre liv. Denna tjänst erbjuds till en början våra Nordiska kunder (Sverige, Norge, Danmark och Finland). Efter överenskommelse kan vi eller någon av våra servicepartner utföra omklädsel av befintliga produkter till ett fast pris. Produkterna får på så sätt en ökad hållbarhet med garanti.
För mer information om vad vi kan erbjuda, se offecct.se


Minimering.
Vi letar ständigt efter nya sätt att reducera vårt avtryck på miljön i våra val av material och leverantörer, såväl som i vår övriga förädlingskedja. 
Nu lanseras även produkter som bl.a. är tillverkade av vårt textilspill. NOTES, formgiven av Luca Nichetto.


Certifierad med Svanen & Möbelfakta samt dokumentation.
Flertalet av våra produkter är miljöcertifierade med Svanen eller Möbelfakta.
Som ett led i ett ständigt ökat behov av visualisering av innehållet i våra produkter har vi skapat ett tydligt dokument per produkt. 
En komplett certifierings- och produktdokumentation, med redovisning för en ökad hållbarhet, finns nu att ladda ner på offecct.se.

CSR seminarier.
Vi erbjuder marknaden en ökad kunskap om hållbarhet genom våra seminarier, innehållande en mängd olika ämnen som inkluderar miljömärkning, materialval, produktionsprocessen mm. Välkommen att höra med oss om innehåll, kostnader, tider mm.