3D Inspiration

Med 3D-verktyget har du möjlighet att själv möblera entré, konferens, lounge och auditorium med ett urval av våra produkter. Du väljer själv färg på väggar och golv för att sedan placera in möbler i valfritt utförande och färg.