VAD ÄR AKTIVITETSBASERADE MÖTESPLATSER?

Kontor var länge utformade på ett hierarkiskt kontrollerande sätt med effektivitet och produktivitet som de viktigaste riktlinjerna. Men i takt med att fler företag går från att producera produkter till att leverera tjänster, påverkas den tidigare utformningen. Det moderna kontoret har med tiden utvecklats till en mötesplats där idéer utbyts och ny kunskap genereras. Kreativitet har blivit ett honnörsord och ett värdefullt konkurrensmedel hos företag i jakt på nya kunder och personal.

De senaste årens digitala revolution med trådlöst nätverk, smartphones och internettjänster har ritat om kontorets fysiska gränser. Att kunna arbeta från hemmet med möten i andra länder i olika tidszoner är idag lika lätt och vedertaget som det var att skicka ett fax på åttiotalet.

Arkitekter refererar till aktivitetsbaserade arbetsplatser som kontor där ytan används och utformas efter vilka uppgifter och aktiviteter som ska genomföras. Det är en yta som samtidigt bör tillgodose individuella behov och större projekt i grupp. Vissa ytor uppmuntrar till samarbeten, medan andra erbjuder en ostörd plats för koncentration. Fasta skrivbord ersätts med tillfälliga arbetsplatser där vem som helst kan slå sig ner och arbeta. Med den här inriktningen kommer flexibla inredningslösningar som tillåter företagen att snabbt expandera eller skala ner på den yta man behöver efter behov.

På den aktivitetsbaserade arbetsplatsen spelar möten en stor och viktig roll. Det är vid möten mellan människor som företagets värden skapas, och enformigt utformade mötesrum på olika våningsplan som måste bokas i förtid är på väg att försvinna. Aktivitetsbaserade arbetsplatser ligger i samma anda som Offeccts vision, om att formge möbler som vitaliserar möten och stimulerar utbyte av idéer mellan människor.