Wind by Jin Kuramoto

Frågor & Svar Air & sound

F: Jag ska inreda ett rum med Soundwave paneler. Hur många paneler behöver jag?

S: För att veta antal paneler som behövs, så behöver man först fråga sig vad rummet ska användas till. Det är stor skillnad på om rummet ska användas som konferensrum, grupprum eller annan typ av mötesplats jämfört med om det är ett rum där människor ska arbeta fokuserat. När man vet funktionen för rummet kan man t.ex. sikta på att få en viss efterklangstid och samtidigt balansera med diffusion. Acoustic facts är bra verktyg för att välja antal paneler.

 

F: Vad menas med absorption och diffusion?

S: Absorption är när ljudets energi minskas. Diffusion är när ljudets energi sprids i olika riktningar.

 

F: Vad menas med ljudbalans?

S: Ljudbalans betyder att akustiken i rummet är anpassad efter hur rummet används, vilket innebär att ljudbalans är olika för olika rum. Som exempel så kan ljudbalans för en restaurang vara att man skapat en akustisk miljö som ger ett socialt sorl av gäster, samtidigt som det går att föra en dialog runt ett bord utan att omgivningen stör för mycket.

 

F: Varför räcker det inte med att välja en absorbent med A-klass?

S: A-klass är utvecklad för undertak med ytor större än 10 m2. Klassningen hjälper till att jämföra innertakslösningar, men säger inte hur mycket absorbenten kommer att påverka efterklangstiden och därmed akustiken. För att kunna uppskatta det behöver man också veta arean på absorbenten. Ett bättre mått är att använda absorptionsmängden (i m2), vilket man gör i Acoustic facts.

 

F: Varför är det inte tillräckligt med absorption? Varför behövs diffusion?

S: Diffusionen som splittrar upp och sprider ljudet är en förutsättning för att absorbenterna ska fungera. Resultatet i Acoustic facts stämmer bäst om allt ljud är jämnt fördelat i rummet. I praktiken kan man tänka sig att ljudet måste träffa absorbenten för att det ska absorberas. Dessutom vill man i vissa fall behålla en del av ljudenergin. T.ex. i en åhörarsal eller en biograf.

 

F: Varför behöver man bry sig om olika frekvenser?

S: Nästan allt ljud är fördelat över olika frekvenser och vår hörsel är anpassad efter att fånga upp och höra skillnaden. Det är t.ex. i skillnaderna som informationen och budskapet i vårt tal ligger. Om man t.ex. bara absorberar höga frekvenser så kan det leda till att det blir svårare att förstå vad andra säger, vilket kan vara katastrofalt i en skola eller åhörarsal. Men i ett kontorslandskap kan det å andra sidan upplevas positivt att man inte hör exakt vad kollegorna pratar om i telefonen.

 

F: När behöver man använda Basfill i Soundwave?

S: Basfill används i de fall man vill absorbera mer av lägre frekvenser. Det ger en bättre talarkomfort eftersom åhörare får lättare att förstå vad som sägs. I många rum gör det också att man kan minska antalet paneler för att få samma resultat i Acoustic facts.

 

F: Varför har ni akustiktestat era möbler?

S: Stoppmöbler är utmärkta absorbenter och diffusorer som är klart jämförbara med, och i vissa fall bättre än, klassiska akustikprodukter. På Offecct produktutvecklar vi för att få med de dessa kvaliteter i alla produkter. Genom att testa våra möbler går det att få svar på hur mycket de påverkar rummets akustik.

Downloads