Vad är ljud?

Ljudförorening är en faktor som förstör atmosfären i ett rum, stör koncentrationen, ökar stressen och påverkar hur vi mår och rent av vår hälsa negativt — vare sig vi är medvetna om det eller ej. Detta är problem som växer med större rum i nya byggnader och öppna inredningar i hem, på kontor och offentliga mötesplatser.

Vi insåg tidigt betydelsen av sunda ljudmiljöer och lanserade därför Soundwave®, vår kollektion av akustikpaneler 2002. Vi är en världsledande leverantör av lösningar som absorberar, avleder och blockerar störande ljud — på en marknad som växer i takt med att medvetenheten om betydelsen av sund ljudmiljöer ökar.

Som en del i vårt långsiktiga engagemang är vi också partners i utvecklingen av Acoustic Facts, en webbplats där producenter erbjuds utomstående bedömningar av de akustiska kvaliteterna hos sina produkter som service till arkitekter och inredningsarkitekter. 

Om du vill veta mer om hur du ska tänka om ljud i inomhusmiljöer och hur våra paneler kan hjälpa dig kan du ladda ner vår bok om ljud här.

LADDA NER "SOUND"