Fakta

1990 Året då Offecct grundades av Kurt Tingdal, vd, och Anders Englund, designchef.

50 Anställda
123 Omsättning i miljoner kronor
98,5% Leveransprecision till kund
55 % Omsättning som utgörs av export till över 50 länder.
708.375 Antal kvm regnskog som Offecct skyddat från skövling genom CSR arbete.

Affärsidé
Vi utvecklar, producerar och marknadsför möbler med hållbar design för aktivitetsbaserade mötesplatser.

Mission
Vi vill utveckla möbler med syfte att vitalisera morgondagens mötesplatser.

Vision
Vi ska leda utvecklingen av designmöbler för mötesplatser för att förbättra kommunikationen mellan människor. Idag och imorgon.

Vårt erbjudande
-En marknadsanpassad kollektion med mervärden, skapat av världsledande formgivare
-Stor kunskap om miljöer för effektiva och kreativa möten
-Internationellt inriktat företag med tydliga kärnvärden
-Utbildning om hur man skapar framgångsrika och hållbara möten
-Mycket innovativ leverantör som utvecklar möbler för hållbara möten
-Fem års garanti på hela sortimentet
-En stor del av vår kollektion är miljöcertifierad enligt Svanen & Möbelfakta
-Korta leveranstider
-Mycket hög leveransprecision
-Unika möjligheter att kundanpassa möbler i vår kollektion
-Omfattande exportverksamhet med en serviceorganisation i över 20 länder
-Auktoriserad utbildning för affärspartners, Offecct Sales Academy
-Urval av marknadsverktyg för vår försäljningspersonal, till slutkund och återförsäljare
-Certifierad enligt ISO 14001, 9001 och uppfyller ISO 26000 krav


Offecct innehar högsta rating i Soliditets kreditvärderingssystem AAA.