OM OFFECCT

Offecct är ett svenskt företag som grundades 1990 i Tibro av Kurt Tingdal (vd) och Anders Englund (design manager). Tillsammans med arkitekter och formgivare från hela världen utvecklar vi möbler med hållbar, funktionell och attraktiv design för moderna mötesplatser. Vår verksamhet bygger på en genuin lokal hantverkstradition som vi kombinerar med de senaste teknologiska framstegen.

Vi är kända internationellt för vår produktion av möbler och inredningsobjekt i ekologiskt hållbara, förnybara material och för vår innovation i utvecklingen av produkter som förbättrar luftkvalitet och ljudmiljö. Med vår kollektion ger vi möjligheter till att skapa inredningar som stimulerar kreativitet i möten mellan människor idag och i framtiden.

Vår strävan efter att bidra till ett mer hållbart samhälle har präglat vår verksamhet från starten. 2015 lanserade vi OFFECCT LifeCircle® — ett omfattande och ambitiöst koncept för att ge våra produkter en ökad livslängd och skapa en livscykel möbler och inredning.