Vår arbetsplats

Vårt huvudkontor ligger i Tibro i Västra Götalands län. Våra lokaler på 8540 kvm har bra luft, ljud och ljusförhållanden samt många generösa gemensamma ytor mellan de olika produktionsavdelningarna. Lokalerna är utrustade med omfattande återvinningsstationer och lågenergilampor med timer. Byggnaden värms upp och underhålls på en genomtänkt, energibesparande och miljöbefrämjande sätt.

Vår framgång är beroende av välutbildad och motiverad personal. Därför engagerar vi oss också i vår personals välbefinnande och utveckling. Vi erbjuder olika utbildningar och alla anställda ges lika möjligheter oavsett nationalitet, kön, psykiska eller fysiska handikapp, civilstånd eller sexuell läggning. Vi gör vårt absolut bästa för att erbjuda en hälsosam och positiv arbetsmiljö fri från alla typer av diskriminering. Vårt lönesystem är baserat på grundvärderingen lika lön för lika arbete. Alla anställda erbjuds friskvårdsbidrag och regelbunden massage.

Glada medarbetare skapar ett gott företagsklimat och vi sätter stort värde på en öppen kommunikation på arbetsplatsen. Vi genomför regelbundet anonyma undersökningar där personalen får lämna sina åsikter om hur vi utför vårt gemensamma arbete. Att vi är snabba, flexibla och positiva är en del av vår affärskultur. För att uppnå detta är det viktigt att alla anställda är informerade om händelser och förändringar i företaget. Interkommunikationen sköter vi genom vårt intranät och vid informationsmöten varje vecka.

 

Downloads