ONLINE SUPPORTWebshop.
Delar av vår stora kollektion finns nu tillgänglig för online handel dygnet runt. Här finner du även sortimentet för vårt Fast Supply med extra kort leveranstid.


Original och äkthetsmärkning.

Produkterna märks så att de går att spåra via digital scanning. Information om namn på formgivare, produkt, tillverkningsdatum samt annan viktig produktinformation mm.
Med hjälp av märkningen kan ett större företag eller organisation, enkelt inventera, komplettera eller få kunskap om bl.a. produktens namn, formgivare, leveransdatum och inköpskanal.
Märkningen hjälper dig också att skilja produkten ifrån en enkelt tillverkad kopia. På baksidan av varje produkt finns en synlig QR code som du med enkelhet läser av med hjälp av en mobiltelefon. Vänligen ladda ner en QR reader som App till din Smartphone.


Luft & akustiksupport.

Omfattande kunskap erbjuds för att förbättra luft och ljudkvalitet. Genom att besöka våra websidor på, offecct.se/kollektion eller genom att kontakta vår Sales Support, kan vi ge dig information om vad våra produktsortiment  O2asis och Soundwave kan innebära för att förbättra luftkvalité eller ljudbalans. 


Ljud balans app.
SOUND BALANCE APP innehåller ett sofistikerat mätverktyg för att mäta upp rummets efterklangstid. Det ger dig dessutom vägledning när du ska välja vilken efterklangstid som är lämpligt att sträva efter för just din typ av rum. 

Med mätresultatet kan vi rekommendera vilka produkter som är lämpliga eller så kan du själv gå in på Acoustic facts för att välja produkter och se vilken påverkan de har.
Finns att ladda ner gratis på AppStore. Klicka här