Offecct Lab

Offecct har en historia av att utveckla innovativa lösningar och produkter med höga designambitioner. Bland dessa initiativ kan nämnas en mångårig satsning på att utveckla möbler för AKTIVITETSBASERADE ARBETSPLATSER, där SOUNDWAVE® - marknadens första designade akustikpaneler för väggmontage; samt O₂ASIS - ett sortiment med designprodukter som tillsammans med växtlighet förstärker och tillför arbetsmiljön ett mervärde kan nämnas. O₂ASIS förbättrar arbetsmiljön genom en medveten användning av gröna inslag och en förbättrad luftmiljö. I tillägg till dessa kan även Smallroom nämnas, det framgångsrika modulsystemet med design av Ineke Hans som lanserades 2012.

För att bygga vidare på dessa lyckade satsningar har Offecct introducerat OFFECCT LAB, ett samlat strategiskt initiativ som syftar till att bidra i utvecklingen av nya lösningar och nya produkter.

– Genom inrättandet av OFFECCT LAB utmanar vi oss själva och våra formgivare i arbetet med att ta fram proaktiva och innovativa sätt att testa gränserna för framtidens mötesplatser, säger Kurt Tingdal, VD, Offecct.

De två första påtagliga resultaten av arbetet inom OFFECCT LAB är AIRBERG och CAPE. AIRBERG är en utmanande sittmöbel formgiven av den erkände franska formgivaren Jean-Marie Massaud, ett resultat av ett experimenterande med nya sitt-typologier. CAPE är en stol formgiven av ett av de största namnen på den samtida designscenen; den japanske formgivaren Nendo. CAPEs extremt tunna dimensioner och låga vikt har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Offecct och SSAB i utvecklingen av nya stålmaterial.

– OFFECCT LAB är en strategiskt mycket viktig satsning för Offeccts fortsatta tillväxt, och vi har nu glädjen att förhandsvisa de två första prototyperna av våra satsningar inom OFFECCT LAB genom AIRBERG och CAPE. Under 2013 fortsätter vi att tillsammans med våra formgivare och leverantörer utveckla nyskapande och överraskande lösningar och produkter, avslutar Kurt Tingdal.

Modena

Notes

Wheel

Dela den här sidan: