Formgivare / Sven Markelius

Sven Markelius

Sven Markelius var en av 1900-talets mest inflytelserika svenska arkitekter och spelade en betydande roll för introduktionen av funktionalismen i Sverige.

Den egna villan i Stockholmsförorten Nockeby (1930) var inte bara ett av de första svenska funktionalistiska bostadshusen, den var dessutom ett tidigt experiment i villasammanhang med byggande i armerad betong.

Att föra arkitekturen framåt, utveckla bostadsstandarden och förbättra människors livsvillkor skulle bli Markelius kall under en karriär som sträckte sig över sex årtionden. Som stadsplanedirektör i Stockholm ansvarade han bland annat för utvecklingen av Vällingby (1954) som hyllats världen över för att ha gått i bräschen för en helt ny typ av förortsbyggande där ambitionen var att överge sovstaden till förmån för ABC-staden (arbete, bostad, centrum).

Sven Markelius var en av de internationellt mest uppmärksammade svenska arkitekterna i sin tid. Han var bland annat medlem i CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne), ett internationellt nätverk av modernistiska arkitekter som starkt påverkade arkitekturen och stadsbyggandet under 1900-talet och Markelius var som ende skandinaviske arkitekt, medlem i det kollektiv av arkitekter som planerade och ritade FN-högkvarteret i New York. Med en osviklig känsla för detaljer och stor uppfinningsrikedom ritade Sven Markelius allt från möbler och tyger till större byggnadskomplex. Hans insatser som arkitekt bidrog till att forma bilden av Sverige som ett föregångsland inom modernt och radikalt stadsbyggande.

Dela detta

Formgiven av Sven Markelius

Inga produkter hittades