Senaste nytt / Framtiden ur ett designperspektiv med Matti Klenell

Framtiden ur ett designperspektiv med Matti Klenell

2020-06-17

Våra formgivare är uppdaterade vad gäller branschens trender och ligger steget före i att formge möbler för framtidens behov. Offecct har därav skickat fem frågor, till tre av våra formgivare, för att få deras syn på framtiden och vad som komma skall. Följande är den svenska formgivaren Matti Klenells tankar om hur han ser på att framtiden är en möjlighet och aldrig en begränsning.

Vilka utmaningar står formgivare för i framtiden?
Min förhoppning med den kris vi befinner oss i är att vi nu också tar chansen att ändra även andra saker i grunden. Kanske är det enklare att genomdriva omvälvande förändringar i en tid när allt ändå är upp och ned än vad det hade varit om allt var som vanligt? Det handlar naturligtvis mycket om att även fokusera på klimatfrågan. Formgivare står inför stora utmaningar i en sådan process där vi måste bli noggrannare, bättre, mer ifrågasättande, mer pådrivande och mer välformulerade än någonsin tidigare. Stora samhällsförändringar innebär också rädsla inför det okända och nya. En viktig uppgift för formgivare i den utvecklingen är att bidra till att göra dessa förändringar begripliga. Formgivare har en väldigt stor uppgift i att göra de samhällsskiften vi har framför oss tilltalande och inspirerande istället för skrämmande. Framtiden är aldrig en begränsning utan en möjlighet.

Hur påverkas design och hur ska vi agera i den globala kollaps och miljödebatt som pågår?
Jag tror att den kommer påverkas mycket och inte till det sämre då vi säkerligen kommer gå mot en tid inriktad på kärnvärden och essens. Vi kommer också förmodligen dras åt att arbeta mer i en lokal kontext och jag hoppas att det kommer bli mer fokus på produktutveckling, experimenterande och fördjupning. Agerandet kan också handla om vad man inte gör. De närmaste åren kommer vara en tid då saker kommer tillåtas eller tvingas ta längre tid och det är bra. Uppdragsgivare kommer inte ha råd att lansera dåliga produkter bara för att bygga sitt varumärke och här kommer vi alla behöva jobba hårdare. Offecct är faktiskt ett företag som jag upplever redan idag har konturerna av en sådan noggrann arbetskultur.

I vilken riktning går nästa generation? Är det några skillnader i deras beteenden som kommer påverka designen i framtiden?
Det känns som om det är tid för en radikal föryngring av samhället. Mycket har gått i samma hjulspår väldigt länge och människor som är orädda för det oprövade och ser saker med nya ögon behövs mer än någonsin. Miljörörelsen är väldigt stark bland unga vuxna idag och hoppas att det blir synligt inom design och produktion snart. Så är ännu inte fallet men det kommer och det innebär större förändringar än naturliga materialval och löst prat om tidlöshet vilket ju alla någonstans vet är undanflykter i brist på kunskap.

Nästa generation kommer påverka försäljningskedjor, materialutveckling och hur vi gestaltar och använder det offentliga och privata rummet utifrån helt andra referensramar än vad vi har idag. Jag har gott hopp och hoppas också få vara med att bidra till detta.

Hur ser du som formgivare på nya trender? Vart är du på väg?
Om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte riktigt just nu. De senaste månadernas utveckling har kastat upp allt i luften och nu försöker jag förstå var alla bitar kan tänkas landa vilket jag förstås inte har en aning om och varje dag är en ny överraskning. Som formgivare och människa är jag dock dålig på att bara sitta still. Jag vill göra saker och jag har ett uttrycksbehov så i avvaktan på att världen skall hitta sig själv igen i någon form verkar jag vara på väg mot ett arbetssätt där jag själv tar större helhetsansvar.

Jag försöker utveckla mina projekt längre på egen hand och jag bygger nätverk med hantverkare för att kunna ha överblick över helheten och slutresultatet på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare. Det handlar inte om att sluta sig från omvärlden men att säkra kvalitet på det man levererar i alla led. Resultatet blir rätt annorlunda. Kommersiellt är flera av projekten jag jobbar med nu kanske tveksamma men de innehåller mycket experimentlust och har högre konstnärlig höjd. Det är faktiskt väldigt befriande och kanske en god sak som allt som nu pågår för med sig.

För Offecct har Matti formgivit soffsystemet Font.

Dela detta