Nyheter / News 2018. Release no. 2 – Dune

News 2018. Release no. 2 – Dune

2018-01-17

Dune – bjuder in till informella möten

I februari släpper vi äntligen den efterlängtade Dune till marknaden. Ottomomanen lanserades på Salone del Mobile i Milano 2017, som ett utvecklingsprojekt inom Offecct Lab. Den sublima formen med sina generösa ytor och laddstationer blev en succé hos mässbesökare och europeisk designpress.

Dune erbjuder en ny, spännande lösning på de ständigt förändrade behoven på informella mötesplatser och offentliga rum som idag efterfrågas. Behov där arbete och fritid ofta flyter samman, där digitala uppkoppling är en del av vår livsstil. Dune har laddning inbyggd för USB i samtliga fyra bordsskivor som en av flera praktiska funktioner.

”Dune har en luftighet som gör att det nästa känns som att den ska lyfta”, säger en av formgivarna Anna Lindgren, som tillsammans med Sofia Lagerqvist bildar designstudion Front. Front har tidigare formgivit Green Pedestals för Offecct, en serie planteringskärl som ingår i kollektionen O2Asis.

Läs mer om Dune och Front.

Lab – gör det omöjliga möjligt

Offecct Lab är ett dynamiskt forum där vi och våra samarbetspartners experimenterar och testar nya lösningar, material och idéer. Här kastar vi oss ut i det okända – för att göra det omöjliga möjligt. Att ständigt flytta gränser med fokus på hållbarhet är en del i vår filosofi Lifecircle. Under Stockholm Furniture Fair 2018 kommer vi bl.a. presentera ett av våra samarbeten som vi har med Andrea Ruggiero i Offecct Lab – monter B03:11.

News 2018. Release no. 2 – Dune

2018-01-17

Dune – a new seating typology sweeps into the furniture landscape

In February, we are finally launching the long awaited Dune. The ottoman was launched at Salone del Mobile in Milano 2017 as a development in Offecct Lab. The sublime forms with its generous surfaces and charging stations was a success of fair visitors and European design press.

Dune offers an exciting response to the constantly changing needs of our work places and public spaces. For todays’ needs where work and leisure usually flowing together, where the digital connection is a part of our lifestyle. Dune has four table tops that are all equipped with the latest generation USB-sockets, as one of several practical features.

”Dune is so airy it almost appears to levitate”, says designer Anna Lindgren, who together with Sofia Lagerqvist creating the design studio Front. Front’s previous design for Offecct is Green Pedestals, a serie of planters as a part of the collection O2Asis.

Read more about Front and Dune.

Lab – pushing the boundaries of what’s possible

Lab is a dynamic forum where we and our business partners experiment and test new solutions, materials and ideas. Where we throw ourselves into the unknown – to make the impossible possible. To push the boundaries with focus on sustainable solutions is a part of our philosophy Lifecircle. During Stockholm Furniture Fair 2018 we will present our ongoing Lab-collaboration with for instance Andrea Ruggiero – stand B03:11.

 

Dela detta