Offecct Edition

I vår kollektion Offecct Edition presenterar vi exklusivt utvalda möbler och produkter ur arkitektur- och designhistoria. Formgivning som i sitt original både har lärt och inspirerat oss, men som tidigare kanske inte varit tillgänglig eller som rent av blivit förbisedd. Vi vill, genom att introducera befintliga verk i ny upplaga, bidra till att ta till vara på innovationer som både har en given plats på marknaden och en angelägen historia att berätta för nya generationer.

Soundwave® Ennis

Frank Lloyd Wrights fascinerande mönster till betongblocken som används för att bygga Ennis House.

H 585 | B 585 | D 60.

Vill du köpa?

Markelius 01, Table

Markeliusbordet, som såg dagens ljus samtidigt som modernismen blev populär, designades av den svenske arkitekten Sven Markelius (1889-1972) för sin egen villa i Stockholmsförorten Nockeby.

Vill du köpa?

Formgivarna

Läs mer om formgivarna bakom Soundwave® Ennis och Markelius 01.


Frank Lloyd Wright™

Frank Lloyd Wright (1867–1959) var en amerikansk arkitekt som bland annat skapade präriestilen som anses vara USA:s första inhemska arkitekturstil. Frank Lloyd Wright ansåg att alla, oavsett ekonomisk och social ställning, har rätt till ett liv i skönhet.

Läs mer

Sven Markelius

Sven Markelius var en av 1900-talets mest inflytelserika svenska arkitekter och spelade en betydande roll för introduktionen av funktionalismen i Sverige. Den egna villan i Stockholmsförorten Nockeby (1930) var inte bara ett av de första svenska funktionalistiska bostadshusen, den var dessutom ett tidigt experiment i villasammanhang med byggande i armerad betong.

Läs mer