Om oss / Möten

Möten

Allt vi gör på Offecct är tillägnat vårt uppdrag att skapa hållbara möten i samarbete med våra kunder. Vi vill göra det lättare för människor att träffas och kommunicera.

Formgivning för god kommunikation.

Vi människor har alltid sökt oss till platser som stimulerar våra sinnen, vår fantasi och våra tankar. Alla våra produkter och lösningar är därför skapade för att underlätta för människor att mötas, kommunicera, bygga relationer, utbyta idéer och utveckla ny kunskap. Det är också därför formgivning för goda möten är ett allt viktigare konkurrensmedel, både när det gäller att locka kunder och de bästa medarbetarna.

Enligt vår filosofi Lifecircle har vi har att utveckla vårt erbjudande helt utefter våra kunders behov. Vi delar in våra lösnignar i tre olika funktionsområden;
Meetings and Social Workplaces
Community
Lifestyle

Design för nya livsstilar och kreativa möten. Dune ottoman av Front (Offecct Lab 2017)
Offeccts showroom i Göteborg. Blocks soffa och Montparnasse fåtölj av Christophe Pillet. Soufflé ottoman av Cecilie Manz.

Meetings and Social Workplaces

I dag blir gränserna mellan arbete, liv, kontor och hem allt mer flytande. Det får konsekvenser för de miljöer vi rör oss i, inte minst våra arbetsplatser som har gått från att vara strikt kontrollerade produktionsenheter till öppna, dynamiska miljöer för kreativa individer.

Vårt bidrag är att utveckla aktivitetsbaserade mötesplatser. För oss är det mötesplatser som är anpassade efter individen, situationen och uppgiften. Miljöer med fokus på rörlighet och flexibilitet. Som bejakar människors olikheter och varje aktivitets unika behov – informella möten, stora mötet, enskilt arbete eller grupparbeten.

Dela detta