Projekt / Meetings and social workplaces, / Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Sluta prata och börja förändra på riktigt. När den svenska statliga myndigheten Diskrimineringsombudsmannen skulle flytta var hållbarhetsaspekten viktig. Offeccts Lifecircle-filosofi blev en del av lösningen.  

Hållbar arbetsplats med återvunna möbler.
”Det är självklart för oss att vara långsiktiga”
Det gick undan när Diskrimineringsombudsmannen (DO) med cirka 100 anställda flyttade till nya lokaler. Projektet startade vårvintern 2016 och redan i november, mitt under årets värsta snöstorm, var det dags för inflyttning.

”Flytten har varit planerad i två år, men när det konkreta arbetet började visste vi att det skulle bli en snabb process och därför var det viktigt med en trygg partner. Ovädret kunde vi inte styra över, men till och med det hanterades på ett bra sätt”, säger myndighetens chef Agneta Broberg.

Även om tiden var knapp präglas hela flytten av långsiktigt tänkande. Agneta Broberg hade redan från start en tydlig tanke kring vad hon ville med det nya kontoret: att skapa en arbetsplats som är hållbar på alla sätt och vis – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

”För mig är det en självklarhet med hållbarhet, det är en överlevnadsfråga för alla. För en myndighet som DO är det ännu viktigare att leva som vi lär och vara en förebild på det området. Vi kan inte bara prata om hållbarhet, utan måste också agera”, säger Agneta Broberg.


Inredning som stöttar kommunikation
Projektet inleddes med att Agneta Broberg och arkitekten Ewa Falemo besökte Stockholm Furniture Fair i början av februari 2016 och gjorde research. Vilka företag kunde leva upp till deras tydliga krav?

”Jag kände till Offeccts hållbarhetsfilosofi sedan tidigare och när jag började undersöka saken lite närmare insåg jag att de ligger mycket långt fram. Det blev avgörande, tillsammans med deras höga nivå på design och service ”, säger Ewa Falemo.

Det var också viktigt att DO:s uppdrag och framtoning avspeglas i inredningen. Träinslag och harmonisk, genomarbetad färgsättning blev viktiga inslag, tillsammans med en strikt och professionell bas.

”För mig är inredning en strategisk ledningsfråga. Den ska stötta kommunikationen på arbetsplatsen, göra våra möten bättre, hjälpa oss att vara en både effektiv och attraktiv arbetsplats. Och förstås stämma med vår identitet”, säger Agneta Broberg.


Tillbaka in i kretsloppet
Ewa Falemos ambitionär att inredningen från Offecct och övriga leverantörer i projektet ska tåla både ögats och handens slitage. Det ska vara möbler som är tidlösa i sin design och har tillräckligt robust kvalitet för den intensiva exponering som är oundviklig i offentliga miljöer. På DO fanns redan möbler från Offecct, bland annat cirka 120 Cornflake-stolar, som använts flitigt men fortfarande var utmärkta möbler. Som ett led i hållbarhetsambitionen tog Offecct in dessa, klädde om och levererade tillbaka dem till myndigheten.

”Många tror kanske att det blir dyrare när man tar hänsyn till miljön, men det här projektet är ett lysande exempel på att det är precis tvärtom. Genom att ta hand om det vi har, vårda och återvinna, sparar vi också pengar. Det är både miljömässigt och ekonomiskt hållbart”, säger Ewa Falemo.

Myndigheten hade också flera soffor från Offecct som inte passade och inte behövdes i de nya lokalerna. Dessa har företaget nu återtagit och kommer att föra tillbaka in i kretsloppet genom att sälja dem på andrahandsmarknaden. Pengarna ska skänkas till något av de CSR-projekt som Offecct är engagerat i, så att möblerna bidrar till en social hållbarhet.

”Hållbarhet är ett brett begrepp med många olika aspekter. Med det här projektet tycker jag att vi visat styrkan i att ha med sig det tänkandet från starten. Då blir det en fördel, till och med en förutsättning för ett lyckat projekt”, säger Agneta Broberg.

Camilla Ström, Offeccts projektledare
”Projektet ställde mycket höga krav på allt från miljötänkande och kvalitet till design och logistik. Vi har arbetat tätt och intensivt med både arkitekten Ewa Falemo och myndighetens chef Agneta Broberg. De har varit engagerade och tydliga som beställare och hela tiden utmanat oss. Vilket vi gillar! Tidsplanen var pressad och bredden på projektet stor med både anpassad ny inredning och återanvändning av befintliga möbler enligt vår Lifecircle-filosofi. Det jag är mest stolt över är att vi på så kort tid skapat en långsiktigt hållbar lösning.”

Dela detta