Senaste nytt / Vårt löfte för en hållbar framtid

Vårt löfte för en hållbar framtid

2019-12-03

Ökad förståelse för vår påverkan på planeten leder till att människor tar hållbara och mer miljövänliga val i nästan alla aspekter av livet, inklusive möbler. Vi är övertygade om att unik design, hög kvalitet och individuella lösningar ökar våra produkters livslängd. Därför tar vi som företag ansvar för att vårt agerande bidrar till ett hållbart samhälle på en lokal och global nivå, och i samarbete med våra kunder vill vi skapa en hållbar livscykel för moderna interiörer.

Att ha en långsiktig relation med våra kunder och tillsammans verka för en hållbar framtid är viktigt för oss och en central del i vår filosofi Lifecircle. Vi garanterar att vi kan kontrollera vår produktionsprocess vad gäller material, teknik och distribution.

Socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt ansvar
På Offecct arbetar vi med hållbarhetsfrågor utifrån tre aspekter; socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt ansvar. Dessa aspekter återkommer ständigt i vårt arbetssätt.

  • Genom hållbar utveckling och att ständigt testa nya, innovativa material.
  • Vi utvecklar produkter med lång livscykel med minskad miljöpåverkan genom att använda återanvändbart material.
  • Vi arbetar ständigt mot ett resurssnålt materialanvändande, ett bättre materialutnyttjande och ett bättre energiutnyttjande.
  • Vi använder ansvarstagande leverantörer som inte tillverkar, handlar och/eller använder kemikalier och farliga ämnen som omfattas av regionala eller internationella förbud eller avvecklingar.


”Vi ser vikten av att nu och inför framtiden använda jordens resurser på ett hållbart sätt, detta innebär att vi bland annat fortsätter utveckla vår plattform för cirkulära möbelflöden. Vi noterar glädjande att efterfrågan ökar. FN:s globala hållbarhetsmål är högaktuella och vi har identifierat de specifika mål som vi på Offecct kommer att fokusera extra på i vår verksamhet,” säger Helena Lidenfors Åberg, Hållbarhetschef på Offecct.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet och se våra certifikat.

 

Miljömärkningar
Ett exempel på hur vi jobbar mot mer hållbara arbetsmiljöer, är vårt löpande arbete kring miljömärkningar för våra produkter. Delar av vår kollektion finns i miljömärkta utföranden enligt den nordiska miljömärkningen Svanen och den svenska miljömärkningen Möbelfakta. För att möta förfrågan angående våra produkters miljöpåverkan har vi också påbörjat ett arbete att beskriva våra produkters miljöpåverkan med hjälp av EPD.

Se våra miljömärkta produkter här.

Möbelfakta
Möbelfakta är en kravpaketering för möbler som ska vara till hjälp, oavsett om du är möbelproducent, underleverantör, upphandlare, återförsäljare eller konsument. Kraven bygger på miljö men också på kvalitet och socialt ansvar.

Läs mer om Möbelfakta.

Svanen
Svanen har sedan 30 år påverkat branscher och företag att ställa om till en mer hållbar produktion och därmed bidra till en mer hållbar utveckling. Svanen-märkta möbler uppfyller miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning och plast.

Läs mer om Svanen.

EPD
Det internationella EPD-systemet är ett informationssystem som beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykel-perspektiv. Syftet är att ge kvalitetssäkrad information om varors och tjänsters miljöprestanda i så kallade miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations – EPD).

Läs mer om EPD.

Dela detta