Dina personuppgifter

Vi vill skydda din personliga integritet på internet.

Vi är glada att få samarbeta med dig och att du är en del av vårt nätverk, och vi vill aktivt hjälpa till att skydda din personliga integritet på internet. Därför har vi formulerat en policy om hur personuppgifter används i vår verksamhet. Policyvillkoren kan komma att ändras, så läs igenom dem nästa gång du besöker vår hemsida.

Personlig information

Offecct tar ansvar för all personlig information som du tillhandahåller. Vi använder till exempel denna information för att säkerställa att du kommer i kontakt med säljare eller för att få annan information. Vi skickar endast information och erbjudanden i marknadsföringssyfte till besökare som har begärt och godkänt att vi så gör. Information används endast inom Offecct, i samband med vår verksamhet (och dess dotterbolag), och Offecct lämnar inte dina personuppgifter till tredje part.

Vem ska jag kontakta?

Om du har lämnat personuppgifter och du föredrar att vi inte längre lagrar den här informationen, maila oss på marketing@offecct.se.

Automatiskt samlad information som inte är personligt identifierbar.
I vissa fall kan vi lagra information om dig av allmän karaktär och som inte kan identifiera dig. Det kan till exempel innehålla vilken typ av webbläsare och operativsystem du använder.

Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och lagras på besökarens hårddisk. De flesta webbläsare låter dig ta bort cookies från hårddisken, blockera cookies och meddela innan cookies lagras. Eftersom olika webbläsare fungerar olika, läs din webbläsarens instruktioner för att lära dig mer om dessa funktioner.

Vi använder cookies för att optimera besökarnas upplevelser och kontrollera besöksantal till vår hemsida. En viktig anledning till att vi använder cookies är att vi lagrar dina sparade produkter och vilket land du väljer första gången du besöker vår företags webbplats.

Read More

Korrekt information

Vi strävar efter att informationen på vår hemsida är korrekt och aktuell. Offecct förbehåller sig rätten att när som helst ändra information och produktspecifikationer på webbplatsen och ger ingen garanti för dess korrekthet. Offecct ansvarar inte för förlust, skada eller olägenheter som orsakats av fel eller felaktig information på webbplatsen.

Webbplatsoptimering

Webbplatsen är optimerad för de flesta moderna webbläsare samt uppgraderas löpande enligt de behov våra besökare har. Några interaktiva funktioner på webbplatsen använder Flash, vilket kräver den senaste versionen av Flash Player. Det kan laddas ner gratis från Adobe Flash Player-webbplatsen på www.adobe.com. Vissa nedladdningar kräver Adobe Acrobat Reader. Det kan laddas ner på www.adobe.com.

Upphovsrätt

Allt material på Offeccts hemsida är upphovsrättsskyddad i Offecct AB. Det innebär att allt innehåll, till exempel text, logotyper, illustrationer och grafik, skyddas av svensk upphovsrättslagstiftning. Material från vår webbplats får endast användas/hämtas för privat, icke-kommersiell användning. Att kopiera, duplicera, överföra, sälja, vidarebefordra, lagra eller på annat sätt distribuera material från vår webbplats för offentliggörande eller kommersiellt ändamål är förbjudet utan skriftligt godkännande från Offecct AB. Obehörig användning av webbplatsinnehåll är förbjuden i enlighet med gällande lagstiftning och kan utgöra ett straffbart brott och ekonomiskt ansvar.