Policy & Certifikat

Vi verkar tillsammans för en hållbar framtid.

Att ha en långsiktig relation med våra kunder och tillsammans verka för en hållbar framtid är viktigt för oss och en central del i vår filosofi, Lifecircle. Vi garanterar att vi kan kontrollera vår produktionsprocess vad gäller material, teknik och distribution.

Support

Vi är ett stolt stödföretag för Naturskyddsföreningen 2022. Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som stått upp för naturen sedan 1909. Föreningen sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare lokalt, nationellt och globalt. Offecct delar föreningens miljöhuvudfokus såsom klimat, skogsbruk, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbarhet.