Hållbarhet

Innovativ design på planetens villkor.

Världen är full av produkter och vi på Offecct vill inte addera till det överflödet – om inte de möbler vi tillverkar på ett eller annat sätt tillför ett verkligt värde till människor, arkitektur och samhälle. Vi kräver därför alltid att våra produkter ska ha den där magiska, svårfångade gnistan som gör världen lite bättre. Att de berör sinnen, hjärtan och intellekt – och att de, kort sagt, är värda att älskas. Det är vår mission – och vår passion!

Tillsammans fortsätter vi att erbjuda innovativ design på planetens villkor. Vår mission att skapa möbler för en bättre, hälsosammare och grönare värld är viktigare än någonsin!

Vår filosofi Lifecircle

Vår filosofi, Lifecircle, bygger på viljan att skapa en hållbar livscykel för våra möbler. Det betyder att vi tar fullt ansvar för varje del och detalj i vårt arbete – före, under och efter att produkten lämnat våra händer.

Skräddarsydda lösningar

Att skräddarsy lösningar är en del av vår filosofi Lifecircle. Vi utvecklar vår kollektion efter marknadens önskemål, krav och framtida behov. Unik formgivning, genuin kvalitet och personliga lösningar förlänger våra produkters livscykel.

Authenticity

Vi lägger sista handen på alla våra produkter i vår fabrik, och för att våra kunder ska förstå vad som ligger bakom det slutliga resultatet gör vi all information om tillverkningen tillgänglig genom märkning såsom stämplar, QR koder och certifieringar. Vi märker våra produkter för att kunna ge våra kunder full tillgång till information om den specifika produkten och för att garantera att den är autentisk. Vår produktion är lokal och transparent.

ReUsing

Våra produkter håller en hög kvalitet vilket garanterar ett långt liv, därför erbjuder vi även tjänster för en aktiv andrahandsmarknad. Vår Lifecircle filosofi gör det enkelt för våra kunder att förnya sin inredning och bidrar till ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi tar fullt ansvar för våra produkter före, under och efter inköpet. Våra produkter är utformade för ett långt liv.

Vi har skapat en andrahandsmarknad för våra produkter som kompletterar Offecct Lifecycle filosofin. Offecct Reused inne håller omklädsel och rengöring av våra kunders produkter från Offecct.

Service & support

Vi garanterar hållbara inredningslösningar och finns därför till hands för våra kunder även efter leverans. Vi hjälper våra kunder att underhålla, se över och vårda de produkter som köpts, det är bra för oss och planeten.

Produkter som kan återvinnas.

När du köper din möbel ska du ta reda på om den är formgiven för demontering. Många tillverkare kommer att hävda att deras produkt innehåller 95 till 100% återvinningsbart material, men ganska ofta består möbler av olika material.

Hållbarhet
Om någonting är formgivet för att finnas kvar eller lätt bli reparerat, minskar det sannolikheten för att kastas bort och kan till och med spara pengar på lång sikt, vilket hindrar dig från att köpa nytt och ersätta. Miljöpåverkan av att tillverka två artiklar jämfört med en är också något att betrakta.

Environmental Product Declaration (EPD)

Ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på miljöuppgifterna för en möbel är att undersöka miljöproduktdeklarationen (EPD). En EPD är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som kommunicerar transparent och jämförbar information om livscykelns miljöpåverkan för produkter. Den beräknar den totala miljöpåverkan, från utvinning av råvaror till fabriksporten.

Att ha en EPD betyder inte nödvändigtvis att en produkt är miljövänlig, men det ger dig en tydlig indikation på den totala påverkan produkten har, och du kan jämföra produkters EPD:er för att se skillnaden mellan tillverkare.

Read More

Möbelfakta

Möbelfakta är en unik hållbarhetsmärkning för möbler som tar hänsyn till både kvalitet, miljö och socialt ansvar. Det är ett generellt referenssystem öppet för alla. Möbelfakta Sverige AB ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Read More

Svanen

Svanen för möbler tilldelas produkter som strävar efter strikta miljö-, kvalitet- och hälsokrav. Användningen av skadliga kemikalier regleras strikt och ett högt innehåll av återvunnet material krävs.

Read More

Downloads

Offecct Lifecircle A sustainable story. Phoenix by Luca Nichetto A sustainable story. Soundsticks® by Andrea Ruggiero