Miljömärkta produkter

Gör ett hållbart och mer miljövänligt val när du väljer möbler.

En större förståelse för vår inverkan på planeten får människor att göra hållbara och mer miljövänliga val i nästan alla aspekter av livet, inklusive möbler.

Att arbeta aktivt med hållbarhet är ett ansvar och en självklarhet för oss såväl som att arbeta kontinuerligt med våra miljömärkningar för att möta marknadens krav. Nedan hittar du våra certifierade produkter.

Environmental Product Declaration (EPD)

Ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på miljöuppgifterna för en möbel är att undersöka miljöproduktdeklarationen (EPD). En EPD är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som kommunicerar transparent och jämförbar information om livscykelns miljöpåverkan för produkter. Den beräknar den totala miljöpåverkan, från utvinning av råvaror till fabriksporten.

Att ha en EPD betyder inte nödvändigtvis att en produkt är miljövänlig, men det ger dig en tydlig indikation på den totala påverkan produkten har, och du kan jämföra produkters EPD:er för att se skillnaden mellan tillverkare.

Read More

Nordic Swan Ecolabel

Svanen för möbler tilldelas produkter som strävar efter strikta miljö-, kvalitet- och hälsokrav. Användningen av skadliga kemikalier regleras strikt och ett högt innehåll av återvunnet material krävs.

Read More

Möbelfakta

Möbelfakta är en unik hållbarhetsmärkning för möbler som tar hänsyn till både kvalitet, miljö och socialt ansvar. Det är ett generellt referenssystem öppet för alla. Möbelfakta Sverige AB ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Read More

Downloads

Offecct Lifecircle A sustainable story. Phoenix by Luca Nichetto A sustainable story. Soundsticks® by Andrea Ruggiero