Senaste nytt / Framtiden ur ett designperspektiv med Louise Hederström

Framtiden ur ett designperspektiv med Louise Hederström

2020-06-10

Våra formgivare är uppdaterade vad gäller branschens trender och ligger steget före i att formge möbler för framtidens behov. Offecct har därav skickat fem frågor, till tre av våra formgivare, för att få deras syn på framtiden och vad som komma skall. Följande är den svenska formgivaren Louise Hederströms tankar om vilka utmaningar formgivare kommer att möta i framtiden och hur design kan påverkas.

Vilka utmaningar står formgivare för i framtiden?
Formgivare har förhoppningsvis alltid tänkt på att en produkt ska ha ett långt liv och nu är det viktigare än någonsin. Utmaningen är att tänka ett steg längre, ett cirkulärt tänk där produkten ingår i ett system som vi inte riktigt ännu vet hur det ska fungera. Därför är det viktigt att vi får vara med under hela processen och för att kunna följa hela kedjan. Vi måste också tänka mer på hur vi använder naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Hur påverkas design och hur ska vi agera i den globala kollaps och miljödebatt som pågår?
Här måste vi försöka hitta en ny kalkyl för materialens värde, idag räknar vi timkostnaden för hantering mer än själva kostnaden som materialet i sig står för när det gäller utsläpp. Vi måste våga ställa dessa mot varandra, tid är inte bara pengar det betyder också att vi kan spara på naturens resurser. Vilket är den största vinsten.

Vi ser också värdet av att ha produktionen nära och om den är flexibel kan hjälpa till när samhället står inför snabba förändringar. Jag hoppas att fler inser att produktion i Sverige och lokal produktion generellt är nödvändig för oss alla.

I vilken riktning går nästa generation? Är det några skillnader i deras beteenden som kommer påverka designen i framtiden?
Det är en generation som naturligt lever i det digitala, information sprider sig snabbt och medvetenheten är stor. Transparensen finns där och då är hållbarhet och miljötänk något som bara är självklart. Att dela och låna av varandra är ingen grej så den cirkulära ekonomin har redan fått fäste. Det individuella uttrycket och kreativitet är också viktigt och det tillsammans med intresset för nya material kommer att öppna upp för bättre lösningar.

Hur ser du som formgivare på nya trender? Vart är du på väg?
Jag är generellt extremt trött på kortsiktiga beslut. Det blir så tydligt i sådana här tider att vi måste tänka ett steg längre och inte bara fokusera på vad kvartalsrapporten säger. Ska vi få till en hållbar förändring måste vi tänka långsiktigt. Jag kommer fortsätta med att jobba med lokal produktion så mycket det är möjligt. Jobba mer med spillmaterial och återvunna material. Formmässigt hittar jag som alltid stöd i naturen.

För Offecct har Louise formgivit stolen Tailor och rumsavdelaren Green Divider.

Dela detta