Varför Edition?

I vår kollektion Offecct Edition presenterar vi exklusivt utvalda möbler och produkter ur arkitektur- och designhistoria. Formgivning som i sitt original både har lärt och inspirerat oss, men som tidigare kanske inte varit tillgänglig eller som rent av blivit förbisedd. Vi vill, genom att introducera befintliga verk i ny upplaga, bidra till att ta till vara på innovationer som både har en given plats på marknaden och en angelägen historia att berätta för nya generationer.

“Offecct är ett företag med stort intresse för arkitekturhistoria. Vi har alltid beundrat Frank Lloyd Wright och Sven Markelius och ser deras verk som stor inspiration. Detta nya samarbete är en milstolpe i varumärkets Offeccts utveckling. Offecct har alltid varit, och kommer att vara, passionerade i att utveckla och producera hållbar formgivning”
Kurt Tingdal, CEO och grundare

Soundwave® Ennis

Frank Lloyd Wrights fascinerande mönster till betongblocken som används för att bygga Ennis House.

H 585 | B 585 | D 60.

Vill du köpa?

Markelius 01, Table

Markeliusbordet, som såg dagens ljus samtidigt som modernismen blev populär, designades av den svenske arkitekten Sven Markelius (1889-1972) för sin egen villa i Stockholmsförorten Nockeby.

Vill du köpa?

Formgivarna

Läs mer om formgivarna bakom Soundwave® Ennis och Markelius 01.


Frank Lloyd Wright™

Frank Lloyd Wright (1867–1959) var en amerikansk arkitekt som bland annat skapade präriestilen som anses vara USA:s första inhemska arkitekturstil. Frank Lloyd Wright ansåg att alla, oavsett ekonomisk och social ställning, har rätt till ett liv i skönhet.

Läs mer

Sven Markelius

Sven Markelius var en av 1900-talets mest inflytelserika svenska arkitekter och spelade en betydande roll för introduktionen av funktionalismen i Sverige. Den egna villan i Stockholmsförorten Nockeby (1930) var inte bara ett av de första svenska funktionalistiska bostadshusen, den var dessutom ett tidigt experiment i villasammanhang med byggande i armerad betong.

Läs mer